ضریب هوش اقتصادی(نوشته رابرت کیوساکی)

Spread the love
رابرت کیوساکی

رابرت تورو کیوساکی (به انگلیسی: Robert Toru Kiyosaki) (زاده آوریل ۱۹۴۷)  سرمایه‌گذار و نویسنده کتاب پدر پولدار پدر بی‌پول است. همچنین کتاب کسب ثروت به روش پدر پولدار نیز که در واقع، ادامه مباحث کتاب پدر پولدار پدر بی‌پول می‌باشد، از آثار اوست.

رابرت کیوساکی در هاوایی به دنیا آمد و در همان‌جا بزرگ شد. او چهارمین نسل از یک خانوادهٔ دورگه ژاپنی–آمریکایی است. خانواده‌اش ترکیبی از مدرسان ممتاز و برجسته مملکت بودند. پدرش رئیس آموزش و پرورش ایالت هاوایی بود. رابرت پس از پایان دوره دبیرستان، در نیویورک به ادامه تحصیل پرداخت و پس از به پایان رساندن دانشگاه، به نیروی تفنگداران دریایی آمریکا پیوست و به عنوان افسر و خلبانهلیکوپترهای سنگین نظامی به ویتنام رفت.

سرفصل کتاب ضریب هوش اقتصادی

مقدمه مترجم

فصل اول – هوش و ضریب هوش اقتصادی چیست

فصل دوم – مولفه‌های پنج گانه هوش اقتصادی

فصل سوم – ضریب هوش اقتصادی شماره ۱ (افزایش سطح درآمد)

فصل سوم – قسمت دوم: چرا پولدارها هر روز پولدارتر می‌شوند؟

فصل چهارم – مولفه دوم ضریب هوش اقتصادی (حفاظت از پول)

فصل پنجم – ضریب هوشی شماره ۳ (بودجه بندی پول)

فصل ششم – ضریب هوشی شماره ۴ (به کار گرفتن پول، کسب درآمد از پول)

فصل ششم – قسمت دوم: سود بیشتر با ریسک کمتر

فصل هفتم – ضریب هوش اقتصادی شماره ۵ (افزایش اطلاعات اقتصادی)

فصل هشتم – پول، یکپارچگی و درستکاری

فصل نهم – قسمت اول: پروش دادن نبوغ اقتصادی‌تان

فصل نهم – قسمت دوم: زیر سطح استاندار زندگی نکنید

فصل نهم – قسمت سوم: نظریه هوش چند گانه

فصل نهم – قسمت چهارم: قسمت‌های سه گانه مغز

فصل نهم – قسمت پنجم: کدام قسمت مغز مسئول کنترل کردن پول است

فصل نهم – قسمت ششم: دنیای ما توسط افرادی چپ مغز اداره می‌شود

فصل نهم – قسمت هفتم: توسعه و ارتقا بخش‌های سه گانه مغز(آخر)

دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی

دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی(قسمت اول)
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت دوم)
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت سوم)
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت چهارم)
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت پنجم)
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت ششم)
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت هفتم)
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت هشتم)
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت نهم)
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت دهم)
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت یازدهم)
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت دوازدهم)
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت سیزدهم)
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت چهاردهم)
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت پانزدهم)
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت شانزدهم)
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت هفدهم)
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت هیجدهم)
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت نوزدهم)
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت بیستم)
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت بیستم و یکم)
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت بیستم و دوم)
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت بیستم و سوم)
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت بیستم و چهارم)
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت بیستم و پنجم)
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت بیستم وششم)
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت بیستم و هفتم)
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت بیستم وهشتم)
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت بیستم و نهم)
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت سی ام)
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت سی ویکم )
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت سی و دوم)
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت سی و سوم)
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت سی وچهارم)
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت سی و پنجم)
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت سی وششم)
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت سی وهفتم)
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت سی وهشتم)
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت سی ونهم)
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت چهلم)
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت چهل ویکم)
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت چهل و دوم)
دانلود کتاب ضریب هوش اقتصادی (قسمت چهل و سوم)

پایان

شرکت مهندسی فناور اطلاعات هامون